HiQ Software Consulting Inc.
88 Church St.
Kitchener, ON N2G 2S2
Canada

Telephone: 1 866 HIQ SOFT
E-mail: info@hiq.ca
Careers: jobs@hiq.ca